خانه / ۱۳۹۵ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۵

خانه حاکم طهران در آستانه تخریب

خانه حاکم تهران هم از چالش برج سازی‌ها در پایتخت در امان نمانده و این بنای ۱۲ میلیارد تومانی بنا به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران قرار است توسط یکی از سازندگان معروف ساختمان که تخلفات بسیاری هم دارد، به کلی تخریب شود.

ادامه مطلب
Copyright © < ?php $the_year = date("Y"); echo $the_year; ? > < ?php bloginfo('url'); ? > All Rights Reserved.