بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۵

ساختمان پلاسکو یادگار مدرن تهران قدیم عاقبت بخیر نشد

ساختمان پلاسکو  نخستین ساختمان مدرن و  بلندمرتبه تهران که قدمتی حدود ۵۰ سال  داشت به علت شدت آتش سوزی   و فرسوده بودن  بنا بطور کامل  فرو ریخت ساختمان پلاسکو  صبح  امروز مورخ  پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ خورشیدی   طعمه‌ی حریق گردید که  پس از چند ساعت تلاش بی …

ادامه مطلب
Copyright © < ?php $the_year = date("Y"); echo $the_year; ? > < ?php bloginfo('url'); ? > All Rights Reserved.