خانه / بایگانی برچسب: عمارت بادگیر

بایگانی برچسب: عمارت بادگیر

در شمس العماره یا در هیئت  وزرا و داستان آن

هیئت وزرا  غالبا در عمارت  بادگیر تشکیل می شد که اعضای آن  نیز  از این در یعنی  در شمس العماره که در به نسبه بزرگی بود رفت و آمد میکردند و به در هیئت وزرا مشهور شده بود و اتومبیل رئیس الوزرا  که تنها  اتومبیل آن هیئت و ماشین کالسکه ای  ...

ادامه مطلب
Copyright © < ?php $the_year = date("Y"); echo $the_year; ? > < ?php bloginfo('url'); ? > All Rights Reserved.