خانه / بایگانی برچسب: گرمابه

بایگانی برچسب: گرمابه

حمام قوام الدوله

در اواخر دورۀ قاجار تهران صاحب بیش از   صد   حمام بود. آن روزها فقط خانه‌های اعیان و اشراف  دارای حمام اختصاصی یا به اصطلاح آن زمان حمام سرخانه بود و مردم عادی به حمام‌های عمومی می‌رفتند. از آن تعداد حمام قاجاری، شاید تعداد انگشت شماری باقی مانده باشد که یکی از .....

ادامه مطلب
Copyright © < ?php $the_year = date("Y"); echo $the_year; ? > < ?php bloginfo('url'); ? > All Rights Reserved.