مشاغل طهران قدیم

مشاغل مرسوم در طهران قدیم در گذشته  مشاغلی  وجود داشت  که ، این روزها  بخشی از آنها به خاطر گذر روزگار  و تغییر نیاز ها و پیشرفت تکنولوژی  از بین رفته‌اند.  برخی از این مشاغل  نیز در گوشه و كنار محله‌های قدیمی‌   آخرین کسانی    هستند كه آن مشاغل را ادامه داده  و به همان شیوه‌های قدیمی كار می‌كنند  و بعد از آنها این مشاغل به فراموشی سپرده میشوند

دکمه بازگشت به بالا